Společnost musí být odolnější

Společnost musí být odolnější

Z dosavadního poznání je jasné, že některé schopnosti společnosti jsou pro zvládnutí krize klíčové. Odolná společnost je základem zvládání výzev současného světa a přesně k takové společnosti náš plán obnovy musí směřovat.

  • Musíme zvýšit schopnost se jako společnost učit, abychom dokázali rychle reagovat na novou realitu.
  • Musíme mít kvalitní infrastrukturu a veřejné služby, zejména zdravotnictví, sociální služby, vědecké instituce, záchranné složky a veřejnoprávní média. To nám umožní předávat informace a poskytovat pomoc, od úrovně státu po nejmenší vesnice, kvalitně a včas.
  • Musíme mít dobrý vztah k místu, kde žijeme, a fungující místní vazby.
  • Musíme podporovat rozmanitost - jak ekonomickou, tak ekologickou, protože ta napomáhá odolnosti. Stejně jako je odolnější smíšený les než smrková monokultura, je odolnější společnost, ve které je mnoho menších firem, podnikajících v rozmanitých oborech, které krize zasáhne různou měrou.
  • A v neposlední řadě musíme umět spolupracovat, protože jedině ve spolupráci jednotlivců, rodin, firem, neziskových organizací, univerzit a samozřejmě státu i Evropské unie máme schopnost velké krize zvládat.
← Předchozí
Další →