Pracujme s daty a otevřeností

Pracujme s daty a otevřeností

Vůbec nejlepší by bylo nastavit pravidla pomoci trvale, a na základě jasně daných parametrů je podle potřeby v budoucnu regulovat. Předvídatelnost pomoci nám umožní rychle reagovat na další krize - ať už to bude další vlna virové epidemie nebo přírodní katastrofa. S tím samozřejmě souvisí nutnost poskytovat veřejnosti všechna potřebná data, aby se kroky ze strany státu daly modelovat a nezávisle ověřovat. Všechna rozhodnutí je třeba dělat na základě dat a vědeckého poznání, nikoli na základě marketingu a osobních preferencí politiků.

Nezavazujme se k nedozírnému utrácení

V neposlední řadě je doba pokrizové obnovy příležitostí přehodnotit a zrušit zásadní dlouhodobé a problematické projekty, které by nás v dobách nejistoty zavázaly ke stamiliardovým výdajům, mnohdy bez horní hranice. Jedná se zejména o stavbu nových jaderných reaktorů nebo kanálu Dunaj-Odra-Labe. Tyto projekty nám zcela jistě přinesou více problémů než výhod.

A vyřešme i další problémy, které nás trápí

Obnova po krizi naopak dává prostor vyřešit problémy, jejichž řešení se dlouho odkládalo, nebo proti nim byl silný lobbistický tlak, jako například exekuce, Airbnb nebo sucho v krajině. Důležité bude také zásadně přehodnotit projekt nového stavebního zákona, který významně omezuje práva obcí i veřejnosti ovlivňovat podobu prostředí, kde žijeme. Situace s koronoakrizí ukázala, že některé věci, které jsme si dlouho nedokázali představit, šlo zavést a vyřešit v krátké době. Zachovejme si tuto zkušenost i pro řešení dalších zásadních problémů, kterým čelíme, s klimatickou krizí na prvním místě.

← Předchozí
Další →