Zvyšování odolnosti společnosti i kopírování toho, co dobře funguje jinde

Zvyšování odolnosti společnosti i kopírování toho, co dobře funguje jinde

Shrnutí:

  • Vyhodnotit přijatá krizová opatření, abychom byli příště lépe připraveni.

  • Zavádět do škol podporu pro výuku na dálku a další moderní metody.

  • Umožnit co nejdřív hlasovat ve volbách korespondenčně.

  • Vytvořit trvalý orgán pro kopírování toho, co funguje dobře v jiných zemích.

Podrobně:

Nemůžeme vyloučit, že se pandemie bude opakovat, nebo budeme čelit jiným problémům. Musíme na to připravovat všechny klíčové oblasti naší společnosti, které se aktuálně ukazovaly jako nepřipravené. Od zdravotnictví, testovacích kapacit, připravenosti školství na výuku na dálku nebo podporu firem, které neměly a stále nemají rychlý přístup ke státní pomoci.

Potřebujeme důsledné vyhodnocení úspěšnosti přijatých opatření, abychom byli příště lépe připraveni. Nejen na zvládnutí epidemie, ale také s programy ekonomické pomoci pro nejvíce postižené firmy a skupiny obyvatel.

  • Chceme navýšit kapacitu krajských hygienických stanic, vytvořit státní program pro spolupráci se soukromým sektorem a univerzitami v oblasti sdílení dat a dobré praxe a jasně stanovit, jaká data mají být nejen v případě krize všem k dispozici - nesmí to být na uvážení několika lidí na ministerstvech, ale musí to stanovit zákon. Jen tak bude možné rozhodování mocných kontrolovat.

  • Musíme začít okamžitě zavádět do škol moderní metody a pro učitele a učitelky vytvořit podpůrné a výukové materiály, školení a metodickou pomoc, které jim pomohou nejen s výukou na dálku, ale i s dalšími způsoby, jak učit jinak než frontálně ve školní třídě. Je třeba sdílet zkušenosti i nástroje. Pro školy je potřeba také stanovit jasné postupy, jak řešit situace žáků a studentů, kteří se zejména díky špatné sociální situaci ocitnou na okraji. Takové děti nesmí být ponechány svému osudu!

  • Ani v krizi nesmí být omezována občanská práva. Zavedeme co nejdřív možnost hlasovat ve volbách korespondenčně, aby bylo možné se v případě zdravotních rizik vyhnout volebním místnostem.

  • Elektronizujeme veřejnou správu. Zavedeme trvalá pravidla pro jednání orgánů jako jsou zastupitelstva na dálku a umožníme plnou komunikaci se státem prostřednictvím internetu, včetně stavebního řízení, které nyní vyžaduje velké množství tištěné dokumentace. Rychlejší a efektivnější komunikace s úřady také urychlí obnovu v oblastech obnovy krajiny, rekonstrukce budov nebo výstavby obnovitelných zdrojů energie.

  • Vytvoříme u vlády trvalý poradní orgán, který bude veřejně vyhodnocovat vládní pomoc v krizích a navrhovat rychlejší a efektivnější řešení. Bude ve spojení s dalšími evropskými vládami a jeho hlavním úkolem bude sledovat a analyzovat to, co se děje v Evropě i jinde, a překládat a překlápět to do naší situace. Nemusíme všechno vymýšlet znovu, stačí se jen dobře inspirovat.

← Předchozí
Další →